Contact Us  聯絡我們
  • 1 台北門市
  • 2 台中門市
  • 3 產品諮詢/場地合作

台北市中正區仁愛路一段49號(近杭州南路)
週一至週日:請電洽預約
02-23970859     service@kingsofa.com.tw
kingsofa1978    LINE: goldsofa.tp

台中市西屯區中清路三段350號
週一至週五 11:30am ~ 7:30pm;週六 10:00am ~ 7:30pm;週日 10:00am ~ 5:00pm
04-24261727     service@kingsofa.com.tw
kingsofa1978    LINE: goldsofatc

姓名:
電子信箱:
  商品疑問        合作、新聞資料
提問內容: